רשומות

מציג פוסטים מתאריך מאי, 2017

פדגוגיה דיגיטלית הלכה למעשה בעריכת: רבקה ודמני.

כתבה : אילנית יהודה הילדים המשתייכים לדור הנוכחי מכונים :"ילידים טכנולוגיים", "ילדי דור ה – z ", או   "ילדי המסכים והפלזמות". באופן תדיר הם   חווים את המציאות באמצעות תיווכם של מכשירים טכנולוגיים ניידים ונייחים. השתתפותם בסוגים שונים של קבוצות וירטואליות ורשתות חברתיות מהווה חלק חשוב בעצם זהותם. עולמם האישי והחברתי אינו תלוי דווקא במציאות הפיזית. מסיבה זו, נוצר מצב שבו הפערים בין המציאות הווירטואלית העכשווית של הילדים, לבין בית-הספר, כמוסד ותיק המתקיים בעולם הפיזי, הולך ומתעצם. על רקע צמיחתו של עולם טכנולוגי חדש ומאתגר מסוג זה, הספר, "פדגוגיה דיגיטלית   הלכה למעשה", בעריכתה של רבקה ודמני, הוא ספר מתבקש ומסקרן כאחד.  הוא מעמיד מצע חשוב לדיון בהטמעתה של פדגוגיה דיגיטלית המתאימה למציאות המשתנה של חברת המידע בת זמננו.   נוכל לנסות לברר באמצעותו, האם בית הספר ומערכת החינוך מסוגלים להתמודד עם השינויים הטכנולוגיים? האם ניתן להטמיע שינויים מסוג זה באופן מושכל לטובת התלמידים? האם הכלים הטכנולוגיים החדשים יכולים לקדם למידה, או מיומנויות חברתיות בכ