רשומות

מציג פוסטים מתאריך אפריל, 2018

פלאש ויום זכויות בעלי החיים

תמונה
כתבה : אילנית יהודה השבעה במאי הוכרז כיום זכויות בעלי החיים. יום זה מעלה על נס את ההכרה בכך שלא רק בני האדם ראויים לזכויות. גם בעלי החיים זקוקים להגנה, למחסה, לתזונה, להתייחסות רגשית ולטיפול רפואי הולמים. יש המרחיבים את זכויות בעלי החיים להימנעות מוחלטת מהריגתם לצרכי מאכל או לשם צרכים שימושיים אחרים ולבחירה בדרך של צמחונות או טבעונות. המחוקק הישראלי הרחיב עם השנים את תמיכתו בבעלי החיים. חוק צער בעלי החיים שחוקק בשנת 1994 קבע מאסר של עד שלוש שנים למתעללים בבעלי חיים, והוחמר בשנת 2015 לארבע שנות מאסר. חוק זה הצטרף לחוק הגנת חיית הבר משנת 1955 שעסק בהסדרת ענייני סחר וציד של חיות בר. הבסיס הרעיוני לזכויות בעלי חיים נשען על התפיסה כי בין הבריות, האדם ובעלי החיים מתקיים קשר של הדדיות. פיטר סינגר , למשל, שנחשב למכונן השיח בדבר זכויות בעלי חיים גורס כי למרות היותו של האדם בעל תודעה ומודעות עצמית, אין לו זכות לעשות שימוש סוגני (סוגנות היא אפליה על רקע מין ביולוגי), מחפיץ ולא מוסרי בבעלי חיים. סינגר טוען במפורש כי היסוד המוסרי שבשמו אנו תובעים זכויות לבעלי החיים, זהה לזה שבשמו אנו מתחשב